Erno Enkenberg

Home / Erno Enkenberg

Erno Enkenberg (s. 1975)

Erno Enkenberg on Hyvinkäällä syntynyt, nykyään Espoossa asuva ja Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija. Hän on kuvataiteen maisteri ja Taidemaalariliiton jäsen. Enkenberg on opiskellut vuoden Vapaassa taidekoulussa (1997 – 1998), minkä jälkeen hän teki kolmivuotisen BA-tutkinnon Wimbledon School of Artissa, Lontoossa (1998 – 2001). Maisteriopinnot Enkenberg suoritti Kuvataideakatemiassa (2007 – 2010). Hän on saanut Suomen taideyhdistyksen William Thuring -nimikkopalkinnon vuonna 2018.

Lontoo on yksi taidemaailman keskuksia, ja asuessaan siellä Enkenberg näki valtavasti taidemaailman tähtien näyttelyitä niin suurissa museoissa kuin nuorien taiteilijoiden teoksia pikkugallerioissa. Tällä oli suuri vaikutus hänen taidekäsitykseensä, joka avarsi perspektiiviä siitä, mitä kaikkea taide voi olla.

Enkenberg on pitänyt viime vuosina yksityisnäyttelyitä Galleria Heinossa Helsingissä ja osallistunut kaksi kertaa Mäntän kuvataideviikoille. Hänen teoksiaan on säännöllisesti esillä eri museoiden kokoelmanäyttelyissä, kuten esimerkiksi Sara Hildenin taidemuseossa Tampereella. Myös Kiasmassa, Helsingin kaupungin taidemuseossa (HAM), Saastamoisen kokoelmassa EMMAssa ja Hyvinkään taidemuseossa on hänen teoksiaan.

Enkenbergin taiteilijuus on lopputulos monista pienistä ja sattuman ohjaamista valinnoista. Hänestä ei kuitenkaan tullut taiteilija sattumalta, mutta tällä hetkellä se tuntuu luonnolliselta olotilalta. Taiteen tekeminen on hänelle luontevin tapa ajatella.

Enkengberg maalaa perinteisellä tekniikalla öljyväreillä kankaalle. Hän tekee maalauksen aiheesta Blender-mallinnusohjelmalla 3D-mallin. Tämän mallin tekeminen on keskimäärin yhtä aikaa vievää kuin itse maalauksen tekeminen. 3D-mallista renderöidyn kuvan perusteella hän maalaa maalauksen.

Tällä hetkellä suurin innoittaja ovat videopelit. Pelien maisemat ja hahmot ovat usein idealisoituja. Ne kertovat pelisuunnittelijoiden ja pelaajien ihmis- ja luontosuhteesta. Maisemat näyttävät luonnollisilta, mutta usein tarkemmin tarkasteltuina ne peilaavat fantasioitamme maisema- ja luontokäsityksestä. Pelaajille virtuaaliset ympäristöt tarjoavat nopeasti vaihtuvia virikkeitä ja pitävät yllä mielenkiintoa peliä kohtaan. Virtuaalisista ympäristöistä puuttuu tylsyys ja arkipäiväisyys, jotka ovat oleellinen osa todellista luontoa. Videopeleissä suosittu genre on erilaiset apokalyptiset skenaariot. Nyt tekeillä olevissa maalauksissaan hän käsittelee mehiläisten joukkokuolemia pelien estetiikasta lainatuilla elementeillä.

Luonto itsessään ei ole taiteessa tärkeä teema Enkenbergille. Hän käsittelee luontoa aina ihmisen kautta. Luontosuhde on hänen mielestään hankala termi määritellä, koska emmehän ole millään tavalla erillisiä luonnosta vaan osa sitä. Emme arkipäivässä kuitenkaan ole suoraan riippuvaisia luonnosta vaan enemmän rakentamastamme infrastruktuurista. Infrastruktuurimme, kuten vaikka puhdas vesi, on kuitenkin riippuvainen luonnosta,. Tässä mielessä luontosuhteemme on välillinen ja siten vaikeammin hahmoteltavissa, kuin jos eläisimme ilman infrastruktuuriamme vaikka metsästä-keräilijöinä. Erään teorian mukaan olemme lajina kesyttäneet itsemme.