Henri Tuominen

Home / Henri Tuominen

Henri Tuominen (s. 1983)

Henri Tuominen on turkulainen kuvataiteilija (amk). Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun taideakatemiasta keväällä 2019. Ennen taideakatemiaa hän opiskeli vuoden Paasikivi-opiston kuvataidelinjalla. Lopputyössään hän käsitteli valtaa ja vallan varjopuolia. Lopputyö oli esillä Turun taidehallissa keväällä 2019. Hänen mielestään taiteilijan on kyettävä ottamaan myös yhteiskunnan epäkohtia käsittelyyn. Itse taiteen ei kuitenkaan tarvitse olla tympeän moralistista tai julistavaa.

Tuominen on Suomen taidemaalariliiton kokelasjäsen ja Turun taiteilijaseuran jäsen ja hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii Turun taidehallin näyttelytoimikunnassa.

Ensimmäinen oma näyttely valmistumisen jälkeen oli Aarni Galleriassa Espoossa helmikuussa 2020. Lisäksi hän on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin. Hän on saanut kaksi Taiteen edistämiskeskuksen työskentelyapurahaa ja yhden kohdeapurahan.

Tuominen on piirtänyt ihan pienestä pojasta asti, ja kuvataide on kiinnostanut aina. Ammatinvalinta ei tosin tapahtunut helposti. Hän työskenteli aluksi ihan eri alalla. Tuomista oli myös varoiteltu taiteilijan ammatista. Hän meni Turun työväenopiston piirustuksen alkeiskurssille vuonna 2013. Kurssilla opettaja suositteli hänelle taideopintoja korkeakoulussa. Vuonna 2014 hän meni Paasikivi-opiston kuvataidelinjalle, koska ei ollut ehtinyt hakemaan taidekorkeakouluihin. Paasikivi-opistossa hän tajusi ensimmäisen kerran, että taiteen tekemistä voisi tulla ammatti, kun opettajat rohkaisivat jatkamaan opintoja. Vuonna 2015 Tuominen pääsi Turun Taideakatemiaan ja tiesi, että hänestä tulee taiteilija. Tavoitteena on yhä kehittyä ja oppia ymmärtämään omaa ja muiden tekemää taidetta paremmin.

Tuominen sanoo, että hänen taiteensa istuu aika huonosti lokeroihin mutta jostain ekspressiivisen maalaustaiteen perinteestä hän tavallaan ammentaa. Hän maalaa pääasiassa öljymaaleilla ja sanoo olevansa aika hätäinen maalari, joten työskennellessä on pakko oppia sietämään keskeneräisyyttä. Tällä hetkellä häntä kiinnostaa muotokuvan perinne, joka kytkeytyy yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin ja jota hän haluaa käsitellä maalauksen keinoin kriittisesti. Muotokuvat ovat perinteisesti esittäneet henkilöitä, jotka ovat käyttäneet poliittista, sotilaallista, taloudellista tai uskonnollista valtaa. Nykyään muotokuvan kohde voi olla vaikkapa viihteen supertähti tai taideteoksen tilaajan oma lemmikkieläin.

Tuomisen suhde luontoon on kaupunkilaisena hieman etäännytetty. Hän pitää kuitenkin metsässä liikkumisesta ja käyttää usein teostensa lähtökohtina itse ottamiaan valokuvia puista ja metsiköistä.