Miia Kallio

Home / Miia Kallio

Miia Kallio (s. 1972)

Miia Kallio on helsinkiläinen kuva- ja keramiikkataiteilija. Hän on valmistunut keramiikka-alan artenomiksi (AMK) vuonna 1998 Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiasta (Kuopion muotoiluakatemia). Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 2000 pääaineena taidehistoria. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2011. Kuvataiteilijan YAMK-tutkinnon hän saa valmiiksi tänä keväänä 2021. Opinnäytetyön aihe on taiteilijan vallankäyttö suomalaisella taidekentällä, jota hän tarkastelee keraamisten veistosten kautta. Vaihto-oppilaana hän opiskeli lukuvuoden 1996 – 97 Tallinnassa Viron taideakatemiassa.

Kalliolla on 20 vuoden ura ammattitaiteilijana, joten näyttelyitä on kertynyt aika paljon. Viimeisimmät yhteisnäyttelyt ovat Purkutaideprojekti Kasvisryhmän yksiö Taiteen kotitalossa Keravalla (2020), Hiivamerikatveessa-kutsunäyttely Somerolla, Ceramega20 – Särmä, Äär, Edge kuratoitu näyttely Voipaalan taidekeskuksessa Valkeakoskella, Sins in Eden, LU Botanical Garden Riikassa Latviassa ja II International Black Ceramics -symposium The Quart Pottery Museumisssa Kataloniassa Espanjassa. Viimeisimpiä yksityisnäyttelyitä ovat mm. Kaikki siemenet eivät idä – kokemuksia hedelmättömyydestä ja Vallan rakenteita Galleria Laterna Magicassa Helsingissä (2014 ja 2018).

Kallion töitä on Suomen valtion taidekokoelmassa, HUS:n taidekokoelmassa, FuLe International Ceramic Art Museum of Scandinavian kokoelmissa Kiinassa,
Artists’ Union of Latvian kokoelmissa ja The Quart Pottery Museumin kokoelmissa Kataloniassa Espanjassa. Viimeisimmät apurahat ovat Taiteen edistämiskeskuksen myöntämät liikkuvuustuet vuosilta 2019 ja 2017.

Kallio on keramiikkataiteilija. Hänen ilmaisunsa on teemallista ja materiaalipohjaista. Hän työskentelee kommunikatiivisessa vuorovaikutuksessa saven kanssa. Työskentelyprosessi on hidas, ja juuri hitauden hän kokee merkitykselliseksi. Teosten sisältö ja merkitystasot rakentuvat yhteistyössä materiaalin kanssa:”Käteni ajattelevat.”

Keramiikkataide edustaa hänelle materiaalipohjaista kuvataidetta. Kuvataiteen keinoin hän pystyy parhaiten ilmaisemaan itseään ja ottamaan kantaa merkityksellisiin asioihin. Kallio uskoo taiteen itseisarvoon, mutta omilla töillään kokee usein tarpeelliseksi ottaa kantaa häntä kiinnostaviin ilmiöihin.

Kallio tekee usein teoksensa käsinrakennustekniikoilla suomalaisesta punasavesta. Hän käsittelee pintaa kiillottamalla ja savustamalla. Näyttelyyn tulevat teokset ovat kaikki suomalaisesta punasavesta tehtyä keramiikkaa. Hän käyttää villiä suomalaista punasavea. Savella samoin kuin taiteilijallakin on oma tahtonsa, ja teos rakentuu yhteistyössä ei-elollisen, mutta ehdottomasti vitaalisen materiaalin kanssa. Suhde saveen on hänelle fyysinen ja psyykkinen tila. Hän on myös kiinnostunut ympäristötaiteesta ja tehnyt melko paljon paikkasidonnaisia teoksia useampiin ympäristötaidenäyttelyihin. Hän kokee yleensä paikan ja tilan olennaisena osana teoksensa muodostumista.

Opinnäytetyössään Kallio tutkii taiteilijan vallankäytön muotoja suomalaisella taidekentällä. Taidekentällä taiteilijat varsin harvoin näkevät omaa rooliaan vallankäyttäjinä, vaikka esimerkiksi vertaisarvioinnissa taiteilijat ovat itse vahvasti edustettuina. Vallankäyttö on kiinnostanut taiteilijaa kauan, ja taidekentällä hänen käsityksensä mukaan tulee näkyviin valta sosiaalisista suhteista riippuvana ja alati liikkuvana. Samoin tulee näkyväksi myös se, ettei ole ylintä auktoriteettia, vaan kyseessä on vaihtuvien valta-asemien strateginen peli. Tämä asetelma kiinnostaa Kalliota varmasti vielä pitkään.

Aihemaailmassa luonnon elementit eivät kovin usein näy. Tosin Kallio on kyllä hakenut innoitusta myös luonnonmuodoista. Esimerkiksi erilaiset siemenet ovat toimineet lähtökohtina takavuosien teosmuodoille.