Nastolan Kesänäyttely

Taidetta Kesän keskellä

Nastola-mitaleilla ja kunniakirjoilla tunnustusta ansioituneille: Yli 25 vuoden tarina Nastolan hyväksi tehdystä työstä

Nastola-mitaleja on jaettu vuodesta 1996 lähtien niille, jotka ovat antaneet panoksensa hämäläiskunta Nastolan hyväksi tai edistäneet sen tunnettavuutta eri aloilla. Mitalin suunnitteli taiteilija Toivo Pelkonen, ja se kuvastaa Nastolan luontoa ja teollisuutta.

Nastola-mitaleita ja -kunniakirjoja jaetaan yleensä erityisten saavutusten tai ansioitumisen tunnustamiseksi. Ne voivat olla paikallisen yhteisön, organisaation tai kunnan myöntämiä palkintoja, ja niillä pyritään usein kannustamaan ja kiittämään henkilöitä tai ryhmiä, jotka ovat tehneet merkittäviä tai poikkeuksellisia tekoja Nastolan alueen hyväksi. 

Kulttuurin ja taiteen edistäminen

Nastola-mitaleiden ja -kunniakirjojen myöntäminen taiteilijoille, kulttuurialan vaikuttajille sekä taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäjille heijastaa Nastolan sitoutumista kulttuurin edistämiseen ja sen arvostamiseen osana paikallista yhteisöä. 

 • Taiteilijat: Nastola-mitalit ja -kunniakirjat voivat olla tunnustus paikallisille taiteilijoille, jotka ovat tehneet merkittävää työtä taiteen parissa. Tämä voi kattaa eri taiteenlajit, kuten maalaustaide, kuvanveisto, musiikki, kirjallisuus, teatteri ja esittävät taiteet. Palkinnon saajat voivat olla taiteen luojia, jotka ovat tuoneet uusia näkökulmia ja luoneet teoksia, jotka rikastuttavat Nastolan kulttuuriperintöä.
 • Kulttuurialan vaikuttajat: Nastola-mitalien ja -kunniakirjojen myöntäminen kulttuurialan vaikuttajille tunnustaa niitä, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti paikalliseen kulttuurielämään. Tämä voi sisältää kulttuurialan ammattilaisia, jotka ovat tehneet työtä kulttuuritapahtumien, taidekoulutuksen tai kulttuuriperinnön vaalimisen parissa. He ovat usein toimineet sillanrakentajina taiteen ja yhteisön välillä.
 • Tapahtumien järjestäjät: Nastolan alueella järjestetään erilaisia kulttuuri- ja taide­tapahtumia, kuten konsertteja, näyttelyitä, festivaaleja ja teatteriesityksiä. Nastola-mitaleiden ja -kunniakirjojen myöntäminen tapahtumien järjestäjille tunnustaa niitä, jotka ovat omistautuneet tuomaan taiteen ja kulttuurin lähemmäksi Nastolan asukkaita. He voivat olla myös luoneet foorumeita, joissa paikalliset taiteilijat voivat esitellä taitojaan ja saada näkyvyyttä.

Palkinnot toimivat kannustimena ja kiitoksena niille, jotka ovat omistautuneet kulttuurin edistämiselle ja sen säilyttämiselle Nastolan alueella. Ne voivat myös toimia inspiraationa paikallisille taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille jatkamaan työtään ja luomaan elinvoimaista kulttuurielämää Nastolassa. 

Hyväntekeväisyystyö

Hyväntekeväisyyden ja avun tarjoamisen tunnustaminen Nastola-mitaleiden ja -kunniakirjojen avulla osoittaa Nastolan sitoutumista paikallisen yhteisön hyvinvointiin ja solidaarisuuteen vähävaraisia tai apua tarvitsevia kohtaan. 

 • Hyväntekeväisyys ja apu vähävaraisille: Nastola-mitalit ja -kunniakirjat myönnetään niille, jotka ovat tehneet aktiivista työtä hyväntekeväisyyden saralla ja ovat auttaneet vähävaraisia ja apua tarvitsevia paikallisessa yhteisössä. Tämä voi sisältää esimerkiksi ruoka-apua, vaatetusapua, asumiseen liittyvää tukea tai muuta avustustyötä. Palkinnon saajat voivat olla yksittäisiä henkilöitä, ryhmiä, järjestöjä tai vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat antaneet panoksensa auttaakseen muita.
 • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Nastola arvostaa niitä, jotka ovat omistautuneet edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa paikallisessa yhteisössä. Palkinnot voivat olla tunnustus niille, jotka ovat tehneet työtä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.
 • Yhteisön rakentaminen: Nastola-mitaleiden ja -kunniakirjojen avulla voidaan kiittää niitä, jotka ovat auttaneet vahvistamaan yhteisöä ja tuoneet ihmiset yhteen auttamisen ja tukemisen kautta. Tällainen toiminta voi luoda solidaarisuutta ja vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä.
 • Innostaminen: Palkintojen myöntäminen hyväntekeväisyyden alalla toimiville voi myös toimia inspiraationa ja kannustimena muille paikallisille asukkaille osallistua aktiivisesti auttamistyöhön ja hyväntekeväisyyteen. 

Nastola arvostaa niitä, jotka ovat tehneet työtä yhteisönsä hyväksi, erityisesti niitä, jotka ovat auttaneet vähävaraisia ja apua tarvitsevia. Palkinnot voivat myös toimia innoittajana muille osallistumaan ja tekemään hyvää.

Urheilusaavutukset

Nastola-mitalien ja -kunniakirjojen myöntäminen paikallisille urheilijoille korostaa paikallisen urheilun merkitystä ja antaa tunnustusta niille, jotka ovat saavuttaneet huomattavia tuloksia kilpailuissa ja tuoneet kunniaa Nastolalle. 

 • Huippusuoritukset: Nastola-mitalit ja -kunniakirjat voidaan myöntää urheilijoille, jotka ovat saavuttaneet huippusuorituksia eri urheilulajeissa. Tämä voi kattaa lajeja kuten yleisurheilu, hiihto, jalkapallo, voimistelu, uiminen, ja monet muut. Palkintojen saajat voivat olla niitä, jotka ovat kilpailleet menestyksekkäästi alueellisella, kansallisella tai jopa kansainvälisellä tasolla.
 • Nastolan edustaminen: Urheilijat, jotka edustavat Nastolaa kilpailuissa ja saavat menestystä, ovat usein ylpeydenaihe paikalliselle yhteisölle. Tämä osoittaa, että Nastolasta tulee huippuosaajia monissa eri lajeissa ja että yhteisö tukee heitä heidän pyrkimyksissään.
 • Innostaminen muita: Kun paikalliset urheilijat saavuttavat menestystä ja saavat tunnustusta Nastola-mitaleiden ja -kunniakirjojen muodossa, he voivat toimia innoituksena nuorille ja muille urheilijoille. Tämä kannustaa muita osallistumaan urheiluun ja tavoittelemaan omia tavoitteitaan.
 • Yhteisöllisyys: Urheilu luo yhteisöllisyyttä, ja menestyksekkäät urheilijat voivat toimia yhdistävänä voimana Nastolan asukkaiden keskuudessa. Palkinnot voivat juhlistaa tätä yhteisöllisyyttä ja tuoda yhteisön yhteen urheilusuoritusten ympärille.

Nastola-mitalien ja -kunniakirjojen myöntäminen paikallisille urheilijoille on tapa näyttää arvostusta ja kiitollisuutta heidän ponnisteluistaan ja menestyksestään. Se vahvistaa yhteisön urheiluperinnettä ja kannustaa tulevia sukupolvia jatkamaan perintöä ja tavoittelemaan huippusuorituksia urheilussa.

Yrittäjyys

Nastola-mitalien ja -kunniakirjojen myöntäminen yrittäjille ja yrityksille heijastaa paikallisen talouden ja työllisyyden tärkeyttä Nastolan alueella. Tämä on tapa tunnustaa niitä, jotka ovat tehneet merkittäviä investointeja ja panostuksia paikalliseen liike-elämään. 

 • Työpaikkojen luominen: Palkinnot voidaan myöntää yrittäjille ja yrityksille, jotka ovat luoneet merkittävän määrän työpaikkoja Nastolassa. Tämä auttaa paikallista työvoimaa ja taloutta kasvamaan ja vahvistaa Nastolan asemaa työllistäjänä.
 • Taloudellinen panostus: Palkinnot voivat mennä niille, jotka ovat tehneet merkittäviä taloudellisia investointeja Nastolaan, kuten uusien yritysten perustaminen tai olemassa olevien laajentaminen. Tällaiset investoinnit voivat vaikuttaa myönteisesti paikallisen talouden kasvuun ja kehitykseen.
 • Yhteistyö paikallisen yhteisön kanssa: Yritykset, jotka ovat aktiivisesti yhteistyössä paikallisten yhteisöjen, järjestöjen ja koulujen kanssa, voivat myös saada palkinnon. Tällainen yhteistyö voi tukea paikallista hyvinvointia ja kulttuuria.
 • Innovaatiot ja kehitys: Palkintojen myöntäminen yrityksille, jotka ovat edistäneet innovaatioita ja kehitystä Nastolassa, kannustaa luovuutta ja teknologista kasvua. Tämä voi tukea paikallista yritysklusteria ja tehdä Nastolasta houkuttelevamman paikan yritystoiminnalle.

Nastola arvostaa yrittäjiä ja yrityksiä, jotka ovat panostaneet paikallisen talouden ja työllisyyden kehittämiseen. Tunnustus ei ainoastaan osoita arvostusta, vaan myös rohkaisee muita yrityksiä osallistumaan paikallisen talouden vahvistamiseen. Ehkä rahapelilisenssin purkautuessa seuraava mitalin saaja on uusi suomalainen nettikasino Nastolasta. Tätä odotellessa voit pelata muilla turvallisilla sivustoilla. Palkinnot voivat edistää paikallisen yritysyhteisön yhteistyötä ja innovaatioita, jotka hyödyttävät koko Nastolan yhteisöä.

Koulutus

Opettajille ja koulutustyössä ansioituneille myönnettävät Nastola-mitalit ja -kunniakirjat korostavat koulutuksen ja oppilaiden menestyksen merkitystä Nastolan alueella. Tämä tunnustaa heidän panoksensa laadukkaan koulutuksen edistämiseen ja oppilaiden menestyksen tukemiseen. 

 • Laadukkaan koulutuksen tukeminen: Palkinnot voidaan myöntää opettajille ja koulutustyössä ansioituneille, jotka ovat omistautuneet tarjoamaan korkealaatuista opetusta ja koulutusta Nastolan alueen oppilaille. He voivat olla niitä, jotka ovat kehittäneet innovatiivisia opetusmenetelmiä tai edistäneet oppilaiden oppimista tehokkaasti.
 • Oppilaiden menestys: Koulutusalan ammattilaiset, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti oppilaiden menestykseen, voivat saada palkinnon. Tämä voi sisältää opettajia, jotka ovat auttaneet oppilaita saavuttamaan hyviä tuloksia koulutusohjelmissa tai tukeneet oppilaiden kasvua ja kehitystä.
 • Yhteistyö ja sitoutuminen: Opettajille ja koulutustyössä ansioituneille voidaan myöntää tunnustus myös heidän yhteistyöstään muiden opettajien, koulujen ja koulutusyhteisön kanssa. Tämä korostaa heidän sitoutumistaan paikallisen koulutuksen parantamiseen kokonaisvaltaisesti.
 • Rooli yhteisössä: Koulutusalan ammattilaiset voivat myös saada palkinnon, jos he ovat aktiivisesti osallistuneet paikallisen yhteisön koulutus- ja kasvatusasioihin. Tällainen aktiivisuus voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteisön panosta koulutuksen laadun parantamiseen.

Tunnustus opettajille ja koulutustyössä ansioituneille heijastaa Nastolan sitoutumista korkealaatuiseen koulutukseen ja oppilaiden menestykseen. Se voi myös toimia kannustimena opettajille jatkamaan laadukasta työtään ja edistämään koulutuksen kehitystä Nastolan alueella.

Nastola-mitaleilla ja kunniakirjoilla tunnustusta ansioituneille: Yli 25 vuoden tarina Nastolan hyväksi tehdystä työstä
Siirry sivun alkuun