Pauliina Salminen

Home / Pauliina Salminen

Pauliina Salminen (s. 1975)

Pauliina Salminen on syntynyt Vantaalla ja nykyään asuu Marseillessa Ranskassa. Hän on opiskellut videokuvaajaksi TuTVOssa (nykyinen Turun Taideakatemia) ja sen jälkeen suorittanut elokuva-alan jatko-opinnot Université de Provencessa Ranskassa. Lopputyössään hän tutki vedenalaista kuvausta ja suoritti muun muassa työharjoittelun Marseillen meribiologian tutkimuslaitoksessa.

Salminen kuuluu MUU ry:hyn ja AV-Arkkiin ja toimii Ranskassa aktiivisesti DEUXbis-yhdistyksessä.

Salminen on osallistunut vuodesta 2005 lähtien lukuisiin näyttelyihin eri maissa. Suomessa hänen teoksiaan on nähty pääasiassa helsinkiläisissä gallerioissa kuten MUU Galleriassa, Galleria Rantakasarmissa, Hippolyte-gallerian studiossa ja Kluuvin Galleriassa. Hän on osallistunut näyttelyihin Ranskan eri kaupungeissa sekä Italiassa, Portugalissa, USA:ssa ja Intiassa. Lisäksi hänen videoteoksiaan levitetään festivaaleilla eri maissa.

Salminen on opiskellut elokuvaa ja tehnyt myös dokumenttielokuvaa, mutta vapaampi ilmaisutyyli tuntui luontevammalta. Hän on harrastanut lapsesta asti maalausta ja kiinnostui videoilmaisun “maalauksellisesta” puolesta. Siksi hän siirtyi vähitellen mediataiteen ja installaation pariin. Hän on kiinnostunut liikkuvan ja still-kuvan välisestä suhteesta sekä kuvan suhteesta tilaan. Teokset ovat kuitenkin yleensä kerronnallisia, ja ihmiset ovat niiden pääosassa.

Salminen on juuri nyt kiinnostunut maiseman käsitteestä suhteessa ihmiseen. Kyseessä voi olla luonnonmaisema tai kaupunkimaisema mutta myös laajemmin yhteiskunnallinen tai kuvitteellinen maisema. Miten ihminen asettuu maisemaan, miten hän tarkkailee sitä? Mitä on hänen edessään, mitä hänen takanaan? Tämä kuvainnolliselta kuulostava kysymys tulee konkreettiseksi esimerkiksi, kun ihminen katsoo ulos kotinsa ikkunasta. Hän tutkii siis arjen tilanteita, joista voi löytää eri ulottuvuuksia.

Salminen pitää erityisesti vesiympäristöstä, ja vedenalainen kuvaus liittyy tiiviisti hänen taiteelliseen tuotantoonsa. Aistihavaintojen ja liikkeen muutos vedenpinnan ylä- ja alapuolella kiehtovat häntä. Hän on kiinnostunut veden ja ilman liikkeestä sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön ja ihmisruumiiseen. Hän tarkkailee luonnonvoimien kuten tuulen ja veden suhdetta ihmisen liikkeeseen: ovatko voimat tukahduttavia vai kannattelevia? Joka tapauksessa ne muuttavat jokapäiväisiä liikeratojamme ja käsitystämme painovoimasta – sekä omasta voimastamme.